หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนหนองคะเน ๑
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๖๙ รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง จัดซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๗๙ รายการ
แก้ไขประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนชายทุ่ง
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนชายทุ่ง
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองคะเน ๑
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอุดมสุข ช่วงที่ 2
มอบเบี้ยยังชีพ58
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก58
รดน้ำขอพร
บำเพ็ญประโยชน์
ตรวจงานทะเบียน58
เชื่อมความสามัคคี
มอบเงินอุดหนุนทำความสะอาดชุมชน
เปิดงานถนนสงกรานต์
ตรวจความสะอาด
ทำบุญสงกรานต์
45 ปี ชุมแพศึกษา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๓๗๒ รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนอุดมสุข ช่วงที่ ๒
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๓๗๒
แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ( 1 เมษายน 2558 )
รับฟังความคิดเห็นสงกรานต์ ( 1 เมษายน 2558 )
ทำความสะอาดถนนคนเดิน ( 1 เมษายน 2558 )
วันท้องถิ่นไทย ( 1 เมษายน 2558 )

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด