หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฟิตเนส ข้างสำนักงานเทศบาล โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศผล(การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราค)
30 พ.ย.2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตถนนดีบุญมี โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 30 พ.ย. 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีมงคล(ซอยบุญช่วย)โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนหนองโดน 1 โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ถนนซอยร่วมมิตร(ต่อจากเดิม)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต ไหล่ทางทั้งสองฝั่งถนนโชคชัย 1(ประสิทธิไพศาล) โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองตาไก้ 3 โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแถมสมบัติ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ คสล.โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ถนนซอยร่วมมิตร (ต่อจากของเดิม)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
วันที่ 3 พ.ย. 59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นทางเข้าสถานีฝังกลับขยะ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง กาประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 แห่งสภาเทศบาลเมืองชุุมแพ
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 21/2559
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 20/2559
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองชุมแพ
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ในสายงานนักบริหารงานทั่วไป
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ในสายงานนักบริหารงานการคลัง
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานบริหารงานท้องถิ่น
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด