หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มกราคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 11 มกราคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 11 มกราคม 2560ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรถนนสวัสดิ์บำรุง
วันที่ 10 มกราคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนแพงไทยพัฒนา (ชุมชนสว่างวารี๒) โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนนาโพธิ์ช่วงที่ 1
วันที่ 29 ธันวาคม 2559ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนหนองทุ่ม 7 (ช่วงวัดประชาพัฒนาราม)
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ถนนพัฒนา 2ซอย 1)
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหนองทุ่ม 7 (ช่วงวัดประาพัฒนาราม) โดยวิธีสอบราคา
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนนาโพธิ์ ช่วง 1
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนพัฒนา 2 ซอย 1
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฟิตเนส ข้างสำนักงานเทศบาล โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศผล(การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราค)
30 พ.ย.2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตถนนดีบุญมี โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 30 พ.ย. 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีมงคล(ซอยบุญช่วย)โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนหนองโดน 1 โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ถนนซอยร่วมมิตร(ต่อจากเดิม)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต ไหล่ทางทั้งสองฝั่งถนนโชคชัย 1(ประสิทธิไพศาล) โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองตาไก้ 3 โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแถมสมบัติ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ คสล.โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ถนนซอยร่วมมิตร (ต่อจากของเดิม)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด