หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายฯ จำนวน ๒ คัน
เรารักขอนแก่น
ออกกำลังกายชุมชนไผ่กุดหิน ๒
ประชุมแผน(การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับทราบประเด็นปัญหา)
ควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ชุมชนสว่างวารี ๑,๒
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของคณะศึกษาดูงาน รุ่น ๒ ณ วัดเขาชีจรรย์
ประชุมโครงการเปลี่ยนการใช้ที่ราชพัสดุ(โรงฆ่าสัตว์)
ทอดผ้าบังสุกุลงานศพนายสิริพงษ์
เปิดบ้านเด็กบ้านร่มเย็น
ประชุมเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปดูงาน
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมสันนิบาตที่เทศบาลหนองไผ่
มอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ
รับโล่รางวัล นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่รางวัลให้กับนายนิรุตติ์ ปานนาค รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 180 แรงม้า จำนวน 1 คัน
ตรวจงานทะเบียน
อบรมความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน รุ่นที่ ๑
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาเหมาก่อสร้างถนนรัตน์โกสินทร์ ซอย ๑
ตรวจประเมินงานทะเบียนราษฎร์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนขายทุ่งด้านทิศตะวันออก
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะรำไม้พอง
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกถนนฅนเดินเมืองชุมแพ
ประชุม มอบเครื่องห่มกันหนาว
ออกแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2556 (Count Down)
มอบของปีใหม่
ชุมแพคัพ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557 1 มีนาคม 2557
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรมอีสาน

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด