หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนชายทุ่ง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำเดือนมกราคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยนำทวี ๑ (ต่อจากเดิม) โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งเอกสารโครงการจ้างเหมาจัดทำโคมไฟรูปทรงนกฮูกไฟเบอร์กลาสสีผสมเรซิ้น ขนาด ๓๐x๒๐ ซ.ม.จำนวน ๕๕๐ ชิ้น โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 แบบส่งข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์/ปิดประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัุณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลเมืองชุมแพ งบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราค
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนทุ่งวารี ช่วงคุ้มนกกระบาเสียงทอง โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แจ้งนาโพธิ์
วันที่ 28 มกราคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านมั่นคงโนนแหลมทอง โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 26 มกราคม 2559ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนชายทุ่ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559(ช่วงพักกลางวัน)
วันที่ 26 ม.ค.59ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่องโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 4 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน วันที่ 22-24 มกราคม 59
สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
วันที่ 14 มกราคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอบหลอดพัฒนาโดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาจัดระบบแสง สี เสียง การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
วันที่12มกราคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาระบบภาพและระบบการถ่ายทอดการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
วันที่ 12 มกราคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้อไฟประดับต้นคริสต์มาส โดยวิธีตกลงราคม
วันที่ ๒๙ธ.ค. ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงการจราจร"ขีด สี ตี เส้น" ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสว่างวารี ๒ ซอย ๑ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ถนนหนองคุ้มน้อย)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ถนนสว่างวารรี)
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๘ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนตลาดชัย ๔ ซอยตาทิน โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๘ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดการแสดงพิธีเปิด-ปิด โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา
๒๓ ธ.ค. ๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ถนนรอบหนองคะเนฝั่งทิศเหนือ)
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหนองผือคุ้มน้อย ๒

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด