หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประดับขีดนายสุรชัย คอนสูงเนิน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประดับขีดนางไพลิน ดวงลินี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประดับขีดนางขาวเวียง เจียมศักดานุวัฒน์ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประดับขีดนายบรรจงศักดิ์ สุดชุมแพ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
มอบเครื่องอุปโภค ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันแม่(ค่ำ) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประธานสภาวางพานพุ่ม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายกวางพานพุ่ม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ผู้สูงอายุต้นแบบ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
เตรียมความพร้อม วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
มอบเงินทำความสะอาดชุมชน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
มอบเบี้ยยังชีพ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ปรับปรุงผิวจราจรถนนพราณราษฎร์๑(สีขนพัฒนา)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาด ๑๘๐ แรงม้า ด้ายวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ กรัม/ซอง
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบี้องต้น ประมูลซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ๑ คัน
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนพรานราษำร์ ๑ (สีขนพัฒนา)
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ ้เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ก.ค.57ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพ
๒๕ ก.ค.๕๗ ซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ
๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ จัดกิจกรรม
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ล้างถนนสันติสุข ๑
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อบรมควบคุมโรคฯ
๒๓ ก.ค.๕๗ ประชุมคัดแยกขยะ
๒๓ ก.ค.๕๗ ประชุมเตรียมงาน ๑๒ สิงหา
๒๒ ก.ค. ๕๗ อบรมเชิงปฏิบัติการ

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด