หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนอุดมสุข ช่วงที่ ๒
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๓๗๒
แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ( 1 เมษายน 2558 )
รับฟังความคิดเห็นสงกรานต์ ( 1 เมษายน 2558 )
ทำความสะอาดถนนคนเดิน ( 1 เมษายน 2558 )
วันท้องถิ่นไทย ( 1 เมษายน 2558 )
ประชุมรับฟังความคิดเห็นระบบบำบัดน้ำเสีย ( 31 มีนาคม 2558 )
มอบเงินกาชาด ( 26 มีนาคม 2558 )
ถ่ายรูปที่ระลึกวัน อปพร. ( 26 มีนาคม 2558 )
มอบเบี้ยยังชีพ ( 26 มีนาคม 2558 )
ประชุมรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงผังเมือง ( 11 มีนาคม 2558 )
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนโคกสูงโนนสำราญ ๔(ต่อจากเดิม)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ลดระยะเวลาการให้บริการจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำหนึ่งหลังบริเวณด้านหลังห้องประชุมฯ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนดีบุญมี ด้านทิศเหนือ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักถนนบูรณะเจริญ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนสำราญวารี
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม แบบออาคารสุขานักเรียนชั้นเดียว จำนวน ๑๐ ห้อง (สน.ศท.ส.๑๐)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำหนึ่งหลังบริเวณด้านหลังห้องประชุมและหน้าอาคาร ๒ จำนวน ๑๐ ห้อง
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนอุดมสุข (ถนนหนองโพนทองพัฒนา)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่งทิศตะวันตก
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพเรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองชุมแพ ขนาด ๘๑-๑๐๐
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่รนการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักถนนพรหมมาตร
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๗ รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่องผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาประดับไฟฟ้า"เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘"

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด