หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การจัดซื้อรถบรรทุกกระบะติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีสอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวุฒิราชวารี ถนนบุญบาลประดิษฐ์ และถนนพรมมาตย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคำหงษา ถนนสันติสุข ๒ และถนนเศรษฐี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประเสริฐวงศ์ ถนนสุขาภิบาล ๑ และถนนประสิทธิ์ไพศาล ๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโชคชัย ๑ ถนนสันติสุข ๔ และถนนนครชัย ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนประจำเทศบาลเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดีบุญมี (ช่วงตลาดเช้า) ถนนตลาดชัย ถนนสารคุณ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันติสุข ๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญวารี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญวารีและถนนสันติสุข ๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จ้างเหมาจัดทำตกแต่งขบวนแห่สงกรานต์ จำนวน ๖ ขบวน โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญวารีและถนนสันติสุข๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบูรณะเจริญ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหงษ์ชุมแพ ๓ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลิขิตพัฒนา ซอย ๑ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนอุดมสุข ๓ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยร่วมมิตร (ชุมชนพรานราษฎร์) โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหงษ์ชุมแพ ๒ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบูรณะเจริญ (ช่วงที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บำรุง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายทุ่ง
เอกสารจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ดับเพลิง-กู้ภัย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์บำรุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดับเพลิง-กู้ภัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด