หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ แห่งสภาเทศบาลเมืองชุมแพ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จัดซื้อเสื้อกันหนาว จำนวน ๔,๐๐๐ ตัว)
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนใหม่สามัคคี ซอย ๑๒ (ผาคำบำรุง)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนอุดมสุข(ชุมชนหนองโพนทอง-ชุมชนไผ่กุดหิน)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด ๔ ล้อ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน ๒ โครงการ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเสื้อกันหนาว จำนวน ๔,๐๐๐ ตัว
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมจัดงานประเพณี
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถวายราชสักการะวันปิยมหาราช
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมถนนคนเดินเมืองชุมแพ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมกองวิชาการและแผนงาน
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ แข่งขันกีฬาไดโนเสาร์เกมส์
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ มอบเช็คให้กับ อสม.
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ มอบเช็คทำความสะอาดชุมชน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มอบเงินงานศพ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ แบบ สขร.๑
การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่า มาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ๑๐ ใบพัด จำนวน ๔ ชุด และตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด พร้อมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ต่อไฟครบชุด
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด ๔ ล้อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนชายทุ่ง(ชุมชนพรานราษฎร์)และรื้อผิวจราจร ค.ส.ล.

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด