หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนแถมสมบัติ (ต่อจากของเดิม)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
ประเมินเทศบาล เดือนก.ค.2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนแถมสมบัติ (ต่อจากเดิม)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนหายโศก (ฝั่งทิศใต้)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนนครชัย 1 โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 7 ก.ค.2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(โครงการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนหนองตาไก้ ๕)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนหนองตาไก้ ๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนแถมสมบัติ (ต่อจากเดิม) โดยวิธีสอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนโนนสูง ๑ (ซอยไก่ตี) โดยวิธีสอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางหินคลุก ถนนทางเข้าสถานีฝังกลบขยะ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนหนองตาไก้ ๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนโนนสูง ๑ (ซอยตีไก่) โดยวิธีสอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมเจ้าหน้าที่ป้องกัน
ประชุมคัดเลือกประธาน อปพร.
บันทึกข้อตกลง MOU
มอบเบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถบรรทุกกระบะติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวุฒิราชวารี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบุญบาลประดิษฐ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรมมาตย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเศรษฐี โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด