หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว ขนาด ๗๐x๙๐ นิ้ว จำนวน ๔,๐๐๐ ผืน
ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
มอบเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ.
เตรียมงานครบรอบ ๑ ปี ถนนคนเดิน
ประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประชุมผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากอาคารพาณิชย์รอบตลาดโต้รุ่งพังถล่ม
ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวาย ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เทโว
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองชุมแพ
แนะนำผู้สูง อายุเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
มอบเช็คให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความ เดือดร้อนจากอาคารพาณิชย์รอบตลาดโต้รุ่งพังถล่ม
ศูนย์ดำรงธรรม
ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) การจ้างรื้อถอนอาคารและขนย้ายเศษวัสดุอาคารตลาดโต้รุ่ง และอาคารพาณิชย์โดยรอบตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว ขนาด ๗๐x๙๐ นิ้ว จำนวน ๔,๐๐๐ ผืน
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การจัดซื้อเคมีภัณฑ์โครงการควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ประจำปี 2557
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล๑ จำนวน ๔ ต้น พร้อมส่งฯ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ขนาด ๘๑-๑๐๐ คนแบบที่ สถ.ศพด.๓
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาประมูลจ้างก่อสร้างอาคารส้วม แบบอาคารสุขานักเรียนชั้นเดียว จำนวน ๑๐ ห้อง (สน.ศท.ส.๑๐) โรงเรียนเทศบาล ๑
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันถนน-ลานกีฬา ถนนคอนกรีตของโรงเรียนเทศบาล๑
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงผิวทางเดิน-วิ่ง สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล๑ จำนวน ๔ ต้น
ประชุมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการและอนุกรรมการถนนฅนเดินเมืองชุมแพ
มอบเครื่องอุปโภค ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศึกษาดูงานถนนคนเดินขอนแก่น
ระเบียบเทศบาลเมืองชุมแพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื้่อนไขการให้บริการเช่าเวลาโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์(จอLED) พ.ศ. ๒๕๕๗
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแวงน่าง

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด