หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนชายทุ่ง(ชุมชนพรานราษฎร์)และรื้อผิวจราจร ค.ส.ล.
ประมวลภาพข่าวเทศบาลเมืองชุมแพ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงค์ตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.ถนนชายทุ่ง(ชุมชนพรานราษฎร์) และรื้อผิวจราจน ค.ส.ล.
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางรากชาร พ.ศ. 58 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติก)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสนับสนุนวงดุริยางค์และวงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล๑ จำนวน ๒๖ รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง จำนวน ๔ คัน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอบ จำนวน ๔๘๒ รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนชายทุ่ง
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุนวงดุริยางค์และวงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล ๑ จำนวน ๒๖ รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง จำนวน ๔ คัน
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง จำนวน ๔ คัน
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 482 รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผูัไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนธงชัย ๑
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสขยายผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำถนนธงชัย ๑
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๓๗๒ รายการ
วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๘ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๘ เรือง จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๓๗๒ รายการ
ประกาศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนรวมประชาฝั่งทิศตะวันออก(ต่อจากของเดิมไปทางทิศเหนือถึงแยกถนนรวมประชา3)
15มิ.ย.58ประกาศ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจำนวน43รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรือง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๓๗๒ รายการ
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำวน 169 รายการ

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด