หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันถนน-ลานกีฬา ถนนคอนกรีตของโรงเรียนเทศบาล๑
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงผิวทางเดิน-วิ่ง สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล๑ จำนวน ๔ ต้น
ประดับ ขีดให้กับนายสุริยัน ชูลิขิต หัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทำความสะอาดชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประดับขีดให้กับนายมนัส ไล่สิงห์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖)
ประดับขีดให้กับนายณัฐ เจียมเรืองจรัส หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ๖)
เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ศึกษาดูงานถนนคนเดินขอนแก่น
ประชุมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการและอนุกรรมการถนนฅนเดินเมืองชุมแพ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแวงน่าง
พิธีมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ
เร่งระบายน้ำ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หลังจากเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
มอบเครื่องอุปโภค ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิน-วิ่ง สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชุมแพ
ระเบียบเทศบาลเมืองชุมแพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื้่อนไขการให้บริการเช่าเวลาโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์(จอLED) พ.ศ. ๒๕๕๗
มอบเงินทำความสะอาดชุมชนให้กับคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลานกีฬา ถนนคอนกรีต ของโรงเรียนเทศบาล ๑
วางพานพุ่มดอกมะลิ เพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพหรือวันแม่แห่งชาติ
วันแม่(ค่ำ) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
พบกับถนนฅนเดิน ที่เทศบาลเมืองชุมแพ เร็วๆ นี้
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน)
มอบเงินทำความสะอาดชุมชน นายเกรียงไกร วิริยะอาชา รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เป็นประธานในการ
ประธานสภาวางพานพุ่ม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
มอบของที่ระลึก นายสมนึก ต้นภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแพ รับมอบของที่ระลึกจากนางสุจิตรา ตากิ่มนอก

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด